Haiti Solar / Pano Soley

Translate This Blog

Monday, November 26, 2012

VOIX AMERIQUE EN CREOLE

Yon nouvo pwojè ki sèvi ak medya sosyal Se repòtaj jounalis sitwayen ayisyen fè sou aktyalite a nan peyi yo. Se yon nouvo inisyativ ki ede nou kouvri evennman yo apati de pèspektiv lòt kòlèg. Klike sou imaj la pou w kapab wè nouvèl ak enfòmasyon jounalis ayisyen yo voye depi Ayiti. Plis Sante Nou pale de fason moun kapab rete an sante oubyen jwenn tretman si yo menm oubyen yon manm fanmi yo malad. Nou envite doktè, enfimyè ak lòt travayè lasante ki bay oditè yo bon jan konsèy sou fason pou yo pwoteje sante yo. Plis Lib Tribin/Dyaloge ak Etazini Yon pwogram ki analize e devlope tèm k ap fè aktyalite a. Nou envite oditè yo poze kesyon prezantatè yo ak envite yo reponn nan yon deba kote koutwazi se règ jeneral ak eksepsyon an menm tan. Dyaloge ak Etazini pase chak mèkredi ak vandredi nan pwogram mitan jounen an. Plis

No comments:

Post a Comment