Haiti Solar / Pano Soley

Translate This Blog

Monday, November 26, 2012

ASK ME ANYTHING / MANDE MWEN SA OU VLE

My Turn

Understanding "pa" as possessive link

Use "pa" as possessive here link

my turn tou pa m /(contracted from 'tou pa mwen')

your turn tou pa w/ (contracted from 'tou pa ou')

their turn/ tou pa yo

It's my turn./ Se tou pa m.

It's not your turn. Se pa tou pa w.

Posted by Mandal

VOIX AMERIQUE EN CREOLE

Yon nouvo pwojè ki sèvi ak medya sosyal Se repòtaj jounalis sitwayen ayisyen fè sou aktyalite a nan peyi yo. Se yon nouvo inisyativ ki ede nou kouvri evennman yo apati de pèspektiv lòt kòlèg. Klike sou imaj la pou w kapab wè nouvèl ak enfòmasyon jounalis ayisyen yo voye depi Ayiti. Plis Sante Nou pale de fason moun kapab rete an sante oubyen jwenn tretman si yo menm oubyen yon manm fanmi yo malad. Nou envite doktè, enfimyè ak lòt travayè lasante ki bay oditè yo bon jan konsèy sou fason pou yo pwoteje sante yo. Plis Lib Tribin/Dyaloge ak Etazini Yon pwogram ki analize e devlope tèm k ap fè aktyalite a. Nou envite oditè yo poze kesyon prezantatè yo ak envite yo reponn nan yon deba kote koutwazi se règ jeneral ak eksepsyon an menm tan. Dyaloge ak Etazini pase chak mèkredi ak vandredi nan pwogram mitan jounen an. Plis

Wednesday, April 25, 2012

Useful Phrases in Haitian Creole

Useful phrases in Haitian Creole

A collection of useful phrases in Haitian Creole. You can see them in many other languages by clicking on the English versions.


English
Kreyòl ayisyen (Haitian Creole)


Welcome
Byen venu / V byenvini / N bèlantre


Hello
Bonjou


How are you?


 Reply
Sak pase?
 Koman ou ye?
 Ki jan ou ye?


Mwen byen (I'm well)
 N'ap boule
 M ap boule (I'm fine, lit. 'I'm on fire')
 Kon si, kon sa (So, so)
 M ap viv (I'm living)
 et ou (mem)? (and you?)

Long time no see
Sa fè lontan / Sa fe lon temps nou pa we
http://www.omniglot.com/language/phrases/haitiancreole.php

Friday, April 20, 2012

NEW WORDS TO PRACTICE

Te gen yon aksidan - There was an accident
Nou bezwen yon dokte/yon mis touswit - We need a doctor/a nurse right now
Kote lopital lan ye? - Where is the hospital?
Kote li ou fe mal? - Where does it hurt you?
Li ansent - She's pregnant
Mwen pa ka manje/domi - I cannot eat/sleep
Mwengendjare - I have diarrhea
Mwen anvi vonmi - I feel nauseated
Tout ko mwen cho - My whole body is hot
Mwen toudi - I'm dizzy
Nou bezwen pansman/koton - We need bandages/cotton
Mwen bezwen yon bagay pou blese sa a - I need something for this cut
Mwen grangou - I'm hungry

Thursday, April 19, 2012

SING ALONG CHOKOLA WITH ALAN CAVE

LEARN HAITI CREOLE EASY

Nouns

book-liv
pen-plim
table-tab
man-moun, nonm
woman-fanm
child-pitit
boy-gason
girl-tifi
student-elèv
car-oto, machin, vwati
language-lang
tourist-touris
city-vil
money-lajan, kòb
store-boutik
restaurant-restoran
family-fanmi

Monday, March 26, 2012

CREOLE WORDS

Mwen swaf anpil - I'm very thirsty
Nou ta vle manje - We would like to eat
Konbien - How much?/How many?
Poukisa? - Why?
Kote? - Where?
Kisa? - What?
Kile? - When?
Ki moun? - Who?
Kijan? - How?
Kiles? - Which?
Eske gen...? - Is/Are there...?
Eske ou gen...? - Do you have...?
Eske ou ka ede nou, souple? - Can you help us please?
Kote nou ka achte...? - Where can we buy...?
Eske ou ka di mwen...? - Can you tell me...?
montre - show
ban - give
Ki moun ki la? - Who is there?
Kisa ou vle? - What do you want?
Kisa ou ta vle? - What would you like?
Kisa ou ap fe Ia? - What are you doing there?
Kisa sa a ye? - What is that?
Sa k'genyen? - What's the matter?

http://mylanguages.org/haitian_adjectives.php

English Adjectives

Haitian Adjectives
colors

koulèblack

nwablue

blebrown

mawongray

Graygreen

vètorange

oranj

more....

Thursday, February 2, 2012

HAITIAN CREOLE

Pa genyen! - There is/are not any!
Mwen pa genyen! - I don't have any!
Sekonsa! - That's right!
Piti piti - A little bit
Anpil - A lot
Gen anpil... - There are a lot of...
Isit - Here
La - There
Eske tout bagay anfom? - Is everything OK?
Pa kounye-a - Not now
Toupatou - Everywhere
Anyen - Nothing
Preske - Almost
Atansyon! - Attention!/Watch out!
Prese prese! - Hurry!
Dife! - Fire!
Rete! - Stop!
Kounye-a - Now
Nou ap chache... - We are looking for...
Souple, ban mwen... - Please give me...
Separe sa ant nou - Divide this among you
Ye - Yesterday
Jodia - Today
Demen - Tomorrow
Maten an - This morning
Apremidi a - This afternoon
Aswe a - This evening
Ou byen? - You OK?
Mwen pa two byen - I'm not too well
Mwen malad - I'm sick
Te gen yon aksidan - There was an accident
Nou bezwen yon dokte/yon mis touswit - We need a doctor/a nurse right now
Kote lopital lan ye? - Where is the hospital?
Kote li ou fe mal? - Where does it hurt you?
Li ansent - She's pregnant
Mwen pa ka manje/domi - I cannot eat/sleep
Mwengendjare - I have diarrhea
Mwen anvi vonmi - I feel nauseated
Tout ko mwen cho - My whole body is hot
Mwen toudi - I'm dizzy
Nou bezwen pansman/koton - We need bandages/cotton
Mwen bezwen yon bagay pou blese sa a - I need something for this cut
Mwen grangou - I'm hungry

Haitian Creole Lessons

Wednesday, January 25, 2012

CREOLE DICTIONARY

Bba blag - tell a joke

ba manti - tell a lie

ba - low

ba - stocking

bab panyòl - moss

bab - beard

babako - feast n

babako - feast

babay - good bye

babote - abble

bachote - cram v

bachote - cram

badnen - play (with someone) v

bag - ring

bagaj - bagage

bagay - object

bagay - thing

bal, pake -chaff n

bal - bale n.

bal - bullet

balans - balance

balans - sale

balanse, aksyonen - actuate

balanse, dodinen - rock v

balanse - swing v

balansin - swing n

bale - broom n.

bale - broom v.

bale - sweep

balèn - whale

balon - ball

bambòch, babako - feast n

ban, bankèt - bench

ban - give

banal - ordinary

banboche - enjoy oneself

banbouche - to feast

band - band

bande - band v.

bande - tie v

bani - banish

bank - bank

bankè - banquet

bankèt - bench

bankoulou - sly fellow

bann - flock

bannan - plantain

banyè - banner

banyen - bathe

bar, kafe - bar

baraj - dam n

bare, trape, kenbe - catch

bare, bouche - obstruct

bare, trape, kenbe - catch v

bare - block off one's way

bare - capture

bare - capture v

bare - corner

bare - corner v

bare - stuck

barikad - barricade

baro, parapè - rail

baryè, lantouray - fence

basen - basin

basen - pond

baskètbòl - basketball

baskile - flip

bat, kale - beat v.

bat, venk - defeat v

bat bravo - clap v

bata - bastard

batay, gouman - quarrel

batay, lit, boule - struggle n

batay - battle

batay - fight n

batay - fight

batèm - baptism

bati, konstwi - build

bato, atifisyèl - boat

bato - ship

baton - baton

baton - stick

batri - battery

bay, ban - give

bay manje - feed v

bay kouraj - embolden

bay koutba - deceive

bay avalwa - advance v

bay legen - cede

bay, fè jwenn - procure

bay gabèl - dare v

bay koutba - deceive

bay tò - fault

bay manje - feed

bay (fè) manti - fib v

bay avalwa - advance

bay ladesant - lodge (v)

bay legen - cede

bay - deal v

bay - deal

bay - yield

bayay, kichoy - something

baye - yawn

baylegen - surrender v

baz - base

baze - base v.

bè - bay

bè - butter n.

beapen - kindling

bebe - baby

bèbè - mute

bèf, vach - cow

bèf - ox

bege - stammer

begle - bellow

beke - peck v

bekonn - back

bèl - beautiful

bèl - cute

bèl - handsome

bèl - pretty

bèlantre - welcome n

bèlte - charm

benediksyon - blessing

benefis, montan - proceeds

benefis, gen, (v) akeri - gain

benefis - benefit

benefisye (de) - benefit (from) v.

benefisye - enjoy

benefisye - enjoy

benfisyèl - beneficial

beny - bath

bere - butter v.

berè - cap

berejenn - eggplant

bese - decline

bèso - cradle

bèso - crib

bèt (sovaj)* - beast

bèt, komik - silly

bèt, animo - animal

bèt, ridikil - ridicule v

bèt kay - pet n

bèt, animo - animal

bèt - daft

bèt - daft

betay - cattle

bètrav - beet

bezwen - need

bi - aim n

bibliyotèk - library

bibon - bottle, baby

bidjè - budget

bien - very (much)

bijou - jewel

bijou - jewelry

bil - gall

bileng - bilingual

bilten vòt - ballot

binyin - shower v.

bis, otobis - bus

bisiklèt - bicycle

bisiklèt - cycle (bicycle)

biskit - biscuit

bistro - pub

bisuit - bread

bit tè - clod

bivèt, bankè - banquet

biwo, kabinè - office

Biwo Imigrasyon - Bureau of Immigration

biwo - desk

biye - ticket

biyoloji - biology

biznis - business

blabla - blab

blag - joke

blame, joure - blame v.

blan - blank

blan - white

blanchi - bleach v.

blayi - knock some one down

blayi - lay

blayi - lie down

ble - azure

ble - blue

ble - wheat

blese - wound v

blesi - wound n

blije - obliged

bliye - forget

blòf - bluff n.

blofe - bluff v.

blòk - chump v

bloke, konjeste, bouche - congest v

bloke - block off

bloke - lock (v)

bò lari - lane

bò lari - lane

bò, kote - side n

bò, rebò - brim

bò - by (location)

bo - kiss

bobin - reel n

bobine - reel v

bòde - accost

bòdi, lizyè - hedge

bòdi, lizyè - border

bòdmè - shore

bòdu - trim v

bofis - son-in-law

bòl - bowl

bon mache - cheap

bon gou - delicious

bon, janti - nice

bòn, restavèk - maid

bon - good

bòn - servant

bon - well adj

bonbe - bulge v.

bonbon - candy

bondan - profuse

Bondye - dye God

bonè, annavans - early

bònfwa - earnest

bonjou - hello

bonm - pan n

bòs, fòmann - foreman

bòs - leader

bosu - hunchback

bòt - boot

bouch - mouth

bouche - butcher

bouche - congest v

bouche - enclose

bouche - obstruct

bouche - plug v

bouchon lyèj - cork n

bouchon - lid

boude - pout v.

bouie - move

bouje - budge

bouje - move

boujon - bud

bouk, vilaj - village

boul - ball

boul - lie

boulè flè, odè -bout

boule - burn down

boule - burn v

boule - burn n

boule - scorch

boule - struggle n

bounda - ass

bounda - bough, branch

boure - saturate

bourik, dèyè, bounda - ass

bourik - donkey

bous - purse n

bous - wallet

boustabak - raven

bout bwa - log

bout pou bout - little by little

bout - edge

bout - edge

bout - end

bout - end

boutèy - bottle

boutik, magazen - store n

boutik - shop n

bouton - button

bouton - pimple

bouya - fog

bouyi - boil

bouyon - broth

bouyon - stew

bra - arm n

brak - acrid

brak - tart

branch - branch

branche - cock

branche - cock v

branlan - loose

brase, kraze - mash v

brav - brave

bravo - bravo

braye, fè djòlè - bawl

brèf, kout - concise

brèf - brief adj

bretèl, atach - brace v.

bri, chuichui - rumor

bri - noise

brid sou kou, bripbrip - abrupt

brik - brick

bripbrip - abrupt

brital, sovaj - brute adj

brital - rough

briyan - bright

briye - exceed (in)

briye - glitter

briye - shine v.

briz - breeze

brize, separe - break

brize, separe - break v.

brizorye - very poor

brizurye, razè - broke

brode, trikote - knit

brode, bwode - embroider

bròs - brush n

brose - brush v

bwa chapant - timber

bwa - lumber

bwa - wood

bwapen - pine

bwason - beverage

bwat - box n.

bwat - cafe

bwat - case

bwatchèn - oak

bwè - drink v

bweson - drink n

bwi, bri - noise

bwòdè, koupe - sharp

bwòdè - cocky

bwode - embroider

bwote, chaje - haul

bwote - move out

bwote - move something

bwote - transport v

byè - ale

byè - beer

byen panse - profound

byen fò - aloud

byen ke - as well as

byen tonbe, fè prosè - suit v

byen lwen - far away

byen fò - aloud

byen, bon - well adj

byen mezire - accurate

byen - property

byen - wealth

byenfezans - beneficence

byenke - although

byennere - blissful

byennèt - welfare

byenvini - welcome v

GOOD NIGHT! BONSWA

Nouns

book-liv
pen-plim
table-tab
man-moun, nonm
woman-fanm
child-pitit
boy-gason
girl-tifi
student-elèv
car-oto, machin, vwati
language-lang
tourist-touris
city-vil
money-lajan, kòb
store-boutik
restaurant-restoran
family-fanmi
mother-manman
father-papa
sister-sè
brother-frè
water-dlo
day-jou
night-nuit
evening-swa
morning-maten
afternoon-aprèmidi
breakfast-dejne
lunch-manje midi
dinner-dine
food-manje
chair-chèz
friend-zanmi
newspaper-jounal
husband-mari
wife-madanm, fanm

SAK PASE? HOW ARE YOU

Kisa pou nou fe? - What must we do?
Eske ou te we...? - Have you seen...?
Eske ou pale angle/franse? - Do you speak English/French?
Ki moun isit ki pale angle? - Who speaks English here?
Ou konprann? - You understand?
Kij an yo rele sa an kreyol? - What do they call that inCreole?
Kij an yo di...an kreyol? - How do they say... in Creole?
Kisa ou bezouen? - What do you need?
Kisa ki rive ou? - What happened to you?
Ki kote li ale? - Where did he go?
Kilaj ou? - How old are you?
Kote ou rete? - Where do you live?
Eske ou gen petit? - Do you have any children?
Kote nou ye? - Where are we?
genyen - to have
chita - to sit
manje - to eat
rete - to stop
kouri - to run
kouche - to lie down
vini - to come
ale/prale - to go
ban - to give
rete trankil - to be quiet
pran - to get, receive
leve - to get up
sede - to give up
touye - to kill
frape - to hit
kache - to hide
konnen - to know
manti - to lie (manti! this can't be true)
gade - to look
koupe - to cut
kwit-manje, fe-manje - to cook
fimen - to smoke
atake - to attack
ban pemi - to authorize
kri - to shout, yell, scream
achte - to buy
fe-apel - to call, name
netwaye - to clean
femen - to close
fose - to coerce, force
fini - to finish
obeyi - to obey
fe - konfyans - to trust
console - to comfort
pati - to leave, depart
mouri - to die
fe-desen - to draw, sketch
bwe - to drink
tonbe - to drop, fall
mete abo - embark, load, board
atoure - to surround
ranfose - to enforce
ou - you, your
mwen - I, me, my, mine
nou - us, our, you (plural)
Ii - him, her, his, hers